Czy symbole w metodzie bioterapii Reiki są – top secret ?

W metodzie bioterapii metodą energii Reiki Usui , do tej pory symbole i ich rzekoma tajność budzą duże emocje. Niektórzy wciąż uważają że powinny być one ściśle tajne, a publiczne ich używanie i udostępnianie, ma ponoć przynieść nieszczęście osobie która to udostępniła.  Takie twierdzenie jest dość dziwne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, że do tej pory powstało mnóstwo książek i różnych publikacji o metodzie Reiki, gdzie udostępniono tam także,  wizerunek symboli Reiki.

A co na ten temat sądził sam Usui , twórca i propagator tej metody bioterapii;

„….Od niepamiętnych czasów, często zdarzało się, że ktoś kto odkrył oryginalną tajemną zasadę, zatrzymywał ją dla siebie, lub dzielił się nią tylko ze swoimi spadkobiercami. Ta tajemnica była potem wykorzystywana dla zabezpieczenia życia jego spadkobierców.
(Spadkobiercy oznaczają tu nie tylko rodzinę, ale również uczniów. Zwrot „zabezpieczenie życia” należy rozumieć jako zabezpieczenie finansowe. Tajemnica taka nie jest przekazywana osobom z zewnątrz.)
Jednak jest to staromodny zwyczaj z ubiegłego wieku i dlatego przestarzały.
W takich czasach jak obecne szczęśliwość ludzkości opiera się na wspólnej pracy i chęci do pracy społecznej. Z tego powodu nigdy nie zezwoliłbym nikomu na posiadanie Reiki tylko dla siebie.
Nasza Metoda Reiki jest czymś absolutnie oryginalnym i nie może być porównywana z jakąkolwiek inną duchową ścieżką na świecie.
Dlatego więc chciałbym uczynić tę metodę powszechną i dostępną dla społeczności, dla jej dobra. Każdy z nas posiada potencjał aby otrzymać boski dar, dzięki któremu ciało i dusza zostają połączone. W ten sposób, dzięki Reiki, bardzo wielu ludzi doświadczy błogosławieństwa boskości.
Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że nasza Metoda Reiki jest terapią oryginalną, opartą na duchowej sile wszechświata. Dzięki temu istota ludzka zostanie najpierw uzdrowiona, a później pogłębi się jej spokój umysłu i radość życia. Dzisiaj potrzebujemy poprawy i zmiany struktury naszego życia i w ten sposób będziemy mogli uwolnić naszego bliźniego, istotę ludzką, od chorób i cierpień emocjonalnych.
Oto powody, dla których ośmielam się otwarcie, powszechnie  nauczać tej metody publicznie”….

Nikt zatem nie ma prawa ogłaszać się  spadkobiercą linii przekazu Usui Reiki. 

Kontakt

http://wrozkamalgorzatatrzaskoma.pl/reiki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *