„‚Patrz sercem, kieruj się intuicją”- przepowiednia na rok 2016 / Magiczne Klucze Losu 2015r. – Czwarty Wymiar

Rok 2016 czasem podsumowania, karmy, transformacji.

  Patrz sercem, myśl intuicją.

Przed nami szczególny czas, czas przeobrażeń na wielu poziomach życia i istnienia. Dotyczyć to będzie całego Świata. Impulsy z kosmosu które coraz większe docierają do ziemi, zmieniająca się na naszych oczach pogoda, kataklizmy,  zmiany geo-polityczne, migracja ludów, kryzysy finansowe i wiele innych wydarzeń w najbliższych latach. Na naszych oczach dzieją się rzeczy historyczne, które prowadzą do większych przeobrażeń.

W przeciągu roku wiele się zmieni, świat nie będzie już taki sam. Do czego to ma wszystko prowadzić? Do rozpoczęcia nowego etapu w życiu człowieka. Pisałam o tym już w zeszłym roku 2014- patrz „Klucze Losu” Czwarty wymiar”, delikatnie przygotowując do nadchodzących zmian i wydarzeń. W roku 2014 byliśmy w „oku cyklonu”, teraz powoli wychodzimy z niego, biorąc  już czynny udział w zawirowaniach wręcz cyklonicznych.

Fragmenty z  mojego artykułu z 2014r. – „Klucze Losu”-„Czwarty Wymiar”

….”Mimo że w wielu miejscach na świecie w roku 2014 doszło do nieporozumień i zadrażnień  polityczno-gospodarczych, w roku 2015 dojdzie do chwilowej poprawy sytuacji. Chwilowej, ponieważ  już pod koniec lata- wczesną jesienią, może dojść do ich ponownego  pogorszenia . W tym czasie możemy mieć wrażenie, że żyjemy w „oku cyklonu”, spokojniej, ale wokół panuje niewidoczny chaos. Dotyczyć to będzie przede wszystkim polityki międzynarodowej, której  przesilenie może nastąpić na przełomie marca i kwietnia, oraz miedzy jesienią a zimą.. Wiele spraw może być odłożonych na później, utajnionych, zamiecionych pod przysłowiowy dywan. Będzie to gra na czas.  Ale nie będzie to dobrym rozwiązaniem, ponieważ sprawy nie  rozstrzygnięte, nie załatwione w  roku 2015, intensywniej zamanifestują się w roku następnym 2016.”…..

…”Rok 2015 to czas, sublimowania wartości materialnych, w celu odnalezienia ścieżki duchowego rozwoju, spokoju wewnętrznego, wartości wyższych. Wielu z nas może przekonać się, co w ich życiu jest naprawdę ważne…”

…”Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału czekają nas drobne przetasowania partyjno- polityczne, większe przebiegać będą wczesną jesienią. Relacje z Rosją pozornie ulegną poprawie, ale na nagły zwrot sytuacji i pewne ograniczenia, trzeba będzie uważać już od późnego lata aż do końca roku. Karty nie pokazują otwartego konfliktu zbrojnego na terenie Polski. Na terenie Europy konflikty polityczne przez większość roku pozornie zostaną zminimalizowane. Wczesną jesienią roku 2015 i w roku 2016 sytuacja może drastycznie się zmienić. Możliwe są większe konflikty międzynarodowe. Państwa  o kulturze ortodoksyjnej będą  chciały mieć więcej do powiedzenia, wzbudzając konflikty…”

…” W sierpniu i wrześniu mogą wystąpić nagłe zjawiska atmosferyczne ( katastrofy), dotyczy to zwłaszcza odległych, cieplejszych rejonów świata. Przed nami parę ważnych lat, proces, podczas którego nastąpią poważne przesilenia i zmiany na naszym globie . Nie tylko geopolityczne, gospodarcze, ale także technologiczno-rozwojowe. Człowiek może osiągnąć  więcej, niż teraz możemy przypuszczać. Nie czeka nas apokaliptyczny koniec świata, bardziej koniec świata w organizacji jaką znamy, a początek czegoś nowego….”

Fragmenty z mojego  artykułu” Klucze Losu 2015r.”- Czwarty Wymiar”

…..  Rok 2016 będzie czasem podsumowania przeszłości i planowania przyszłości.

Przyniesie bogactwo doświadczeń , ale zależnych od tego, jak postępowaliśmy  przez ostatnie lata. Teraz okaże się, która dziedzina naszego życia wymaga oczyszczenia i zmiany, warto otworzyć się na jego nowe aspekty.

To doskonała pora na rozstanie się z nawykami, używkami,  przyzwyczajeniami, które nam szkodzą, ludźmi, którzy negatywnie na nas wpływają.

Ale to też czas naprawy, wybaczania, poprawy relacji między bliskimi, działań grupowych, bezwarunkowej miłości, empatii, ponadczasowych wartości, szlachetności, energii, które oczyszczają i uzdrawiają, kosmicznego spełnienia.

Czas większej kreatywności, wszechstronności, jasnowidzenia, intuicji,  ton planetarny umożliwi szybsze zmiany. Jeśli w poprzednim roku  udało ci się duchowo przebudzić, jesteś przygotowany do zmian jakie niosą najbliższe lata. Jeśli nie, może być trudniej, ale warto wyzwolić w sobie większą empatię.

Motto na ten rok;

Kochaj bliźniego jak siebie samego. Bądź sprawiedliwy i empatyczny, a pojawią się niespodziewane, zaskakujące rozwiązania starych i nowych problemów.

Świat widziany sercem  i intuicją , wygląda zupełnie inaczej niż świat pojmowany jedynie rozumem. Intuicja, która wiąże się z umiejętnością przewidywania, może znacznie pomóc. Otwierając niewidzialne drzwi, prowadzące do nowych , lepszych możliwości.

Jeśli chcesz polepszyć swoje życie, porzuć utarte schematy…..

….Wiele spraw do tej pory utajnionych może wyjść na jaw,  afera może gonić aferę i to w skali międzynarodowej. Naszego kraju to też nie ominie. Może to być odbierane jako czas rozliczeń z przeszłością. Kraje islamskie będą wciąż zwracały na siebie uwagę, przez swoje  agresywne postepowanie i roszczenia w stosunku do reszty świata. Będzie to dość niepokojący punkt zapalny na świecie, którego nie można ignorować . Nie będzie to wciąż dobry czas, na podróże w tamtym kierunku. Niestety, w wielu miejscach na świecie może dojść do ataków terrorystycznych.

Rok ten, jest czasem tradycji, ortodoksji, starych przyzwyczajeń, nawyków i religii, które wnikać będą w wiele aspektów życia. Zwłaszcza religie ortodoksyjne, będą starały się być bardziej ekspansywne i przekonywać innych na siłę do swoich racji.

Kraje mniej uprzemysłowione, biedniejsze, będą oczekiwały, żądały,  większej pomocy od tej bogatszej strony świata. Nagle stanie się  jasne, że świat jest ze sobą bardziej połączony niż dotychczas sądzono. A jego strony uboższe ekonomicznie, nie będą dawały zepchnąć się  na jego margines. Ludzie będą domagać się więcej niż im przysługuje, będą oczekiwali wyrównania warunków bytowych i ekonomicznych, dążąc do życia na lepszym poziomie. A jednocześnie nie będą  potrafili się przystosować do jego  uwarunkowań, przez swoją kulturę i religię. To może spowodować zamęt, poczucie niestabilności a nawet zagrożenia…..

….Dotychczasowa  organizacja będzie potrzebowała zmian i modyfikacji. W przeciągu kilku najbliższych lat, nadejdą ogólne zmiany w strukturze i weryfikacja tego, co gorzej funkcjonuje dla większości….

W roku 2016 nie nastąpi poprawa kryzysu gospodarczego mimo stwarzanych pozorów. Wręcz przeciwnie, ukarzą się problemy ekonomiczne w wielu krajach, zwłaszcza powiązane z systemem bankowym, który będzie przechodził załamanie. W cenie będzie ziemia, jej płody i jej bogactwa.

Jest to też rok związany ze starszymi ludźmi, przewlekle chorymi, a co za tym idzie z emeryturami, rentami, świadczeniami zdrowotnymi i organizacjami z tym związanymi.

W tym czasie trzeba uważać  bardziej niż ostatnio na schorzenia związane z kośćmi, stawami , kręgosłupem, skokami ciśnienia, bólami głowy, udarami, wylewami, na nagłe pogorszenie samopoczucia i zdrowia . Uważać na stare schorzenia, które w tym czasie mogą się odnawiać. Warto zadbać o system immunologiczny i drogi oddechowe. Może to być związane , z wydarzeniami na świecie, które mogą mieć wpływ na zdrowie większości.

Jest to też czas uduchowienia, rozwoju osobistego, większej pracy nad sobą, zwrotu do matki ziemi, natury, wartości rodzinnych. Będą rozwijać się trendy związane z naturoterapią, bioterapią, ziołolecznictwem. Ludzie będą dążyli do życia bliżej ziemi i w zgodzie z naturą, dążyli do samowystarczalności .  Spokój , wyciszenie, medytacje, refleksje, praca z energią będą w tym czasie najlepszym sprzymierzeńcem.

Pośpiech, podejmowanie ryzykownych decyzji ,  przyspieszanie spraw na siłę może doprowadzić do strat i porażki. Należy także zaniechać tych działań, które nie przynoszą  korzyści, czy też są w jakiś sposób nieefektywne dla  rozwoju osobistego czy finansów. Jeśli coś dotąd generowało więcej strat niż zysków, to  jest to odpowiedni moment, by  z tego zrezygnować i podjąć przygotowania do czegoś nowego, bardziej  obiecującego.

Zimna kalkulacja, egoizm, wykorzystywanie innych, złe traktowanie innych i tego typu zachowania, przyniosą tylko rozczarowania i w efekcie porażkę.

To doskonały czas na wyciszenie, oczyszczenie, detoksyzację, porządkowanie,  pozbywanie się tego co nam przeszkadzało w ostatnich latach.  To także najbardziej odpowiedni moment na rozstanie się z ludźmi którzy nam nie sprzyjają. Intuicja bardziej się wyostrzy, częściej warto słuchać swojego wewnętrznego głosu i serca.

Nie wchodźmy w nowy cykl który się rozpocznie w roku 2017 , ze starymi problemami. To co niedobre, bolesne, kiedyś i tak musi odejść i lepiej aby odeszło w roku 2016. Tylko z czystą kartą i bez zbędnego balastu można wejść sukcesywnie w nowe przeznaczenie i wykorzystać go w pełni. Gdy zrobimy generalny remanent i przygotujemy miejsce na nowe, będziemy mieć większe szanse na ciekawsze doświadczenia i lepsze możliwości.

W tym roku karma w wielu przypadkach będzie działać intensywniej , wprowadzając zmiany o charakterze oczyszczającym, transformującym. Jest to rok bogatych doświadczeń, idealizmu, wolontariatu, rozwoju fundacji i działań na rzecz bliźnich. Warto skupić się na wiedzy wewnętrznej, która godzi nas z losem i przewartościowuje sprawy w naszym życiu. Zdarzyć się może, że jeśli my nie zrobimy porządków, los  sam tego dokona.

Warto ten czas wykorzystać  na naukę, rozwój osobisty, planowanie, wyznaczanie celów na dalsze lata , przygotowania merytoryczne, robienie solidnych fundamentów pod przyszłe wydarzenia.

 Matka Gaja może zamanifestować swoją siłę niejednokrotnie, ukazując słabość człowieka. Ogólny brak równowagi w pogodzie i temperaturach, przez co żywioły mogą dawać o sobie znać intensywniej. Dość duże wybuchy na słońcu. Przez najbliższe lata na ziemi podnosić się będą wibracje.

Wielkie koncerny będą przeżywać kryzys, zwłaszcza te, które na siłę chciały zmodyfikować lub ujarzmić  naturę.

To wszystko będzie się działo po to, aby uzmysłowić  nam, że potrzebne są zmiany na ziemi i w jej organizacji,  ogólnym myśleniu, że idziemy nie w tym kierunku co trzeba.

Czas ten pokaże uzależnienie człowieka od technologii i techniki i jak bez niej czuje się bezbronny i nieporadny.

Jednocześnie nastąpi duży  rozwój techniki, ale zmierzający w kierunku uniezależnienia od warunków zewnętrznych, zwłaszcza związanych z pogodą i kosmosem. Nastąpi zwrot do środka ziemi, pozyskiwanie  naturalnych surowców a w tym, nowych ujęć wody , możliwości geotermalnych, alternatywnych źródeł energii także elektrycznej.

W najbliższych latach podnosić się będą wibracje na Ziemi i zmieniać się światopogląd ludzi.

Odkryte zostanie nowe źródło, przestrzeń dodatkowa, która zmieni postrzeganie świata. Nowy wymiar będzie  dostępny jako wynalazek w postaci hologramu, rodem z innego świata. Będzie mowa o nowym wymiarze, a właściwie wymiarach.

W naszym rejonie, tematem przewodnim nie będzie już wojna na Ukrainie, mimo trwającego konfliktu. Naszą uwagę przyciągną różne nagłe wydarzenia światowe i skutki z tego płynące dla naszego kraju.

Mogą zadziwić niektóre porozumienia na polu międzynarodowej polityki, jak Rosji z Chinami, czy kontrowersyjne posunięcia w kierunku państw islamskich.

Przed nami  duże zmiany na wielu płaszczyznach życia.

Lepiej dadzą sobie radę ci, którzy będą otwarci na nie i szybciej adaptują się do nowych okoliczności i światopoglądu.

My Polacy, mimo częstego niezadowolenia gospodarczo-politycznego, możemy się cieszyć z naszego położenia topograficznego w tym okresie.

Nasz Świat będzie się zmieniał, przejdzie transformacje na wielu poziomach istnienia…..

Pamiętajmy o tym że wibracje roczne przenikają się przez siebie. Faktyczny początek wibracji roku 2016 rozpocznie się wczesną jesienią roku 2015.

Przed nami wydarzenia na skalę Światową, w wielu aspektach.

Czy mamy na to wpływ? To zależy od jednostki. Ale na pewno mamy wpływ na własne życie i działanie. Na to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Dlatego, cokolwiek by się nie działo, możemy się do tego przygotować i nastroić, w różny sposób. Po to się uprzedza przed niektórymi wydarzeniami, żeby to, co się ma zdarzyć nie było wielkim zaskoczeniem. Po to są też  przepowiednie, wróżenie, jasnowidzenie.  Informacja przed wydarzeniem jest niezmiernie ważna,  po to są też organizacje – służby wywiadowcze . Ponieważ można wiele zrobić, aby łatwiej znieść to co ma się stać, lub czemuś zapobiec, nie dopuścić do wydarzenia, ochronić. 

Więc warto podejść do wielu spraw poważnie, technicznie, zapobiegawczo.

Po to, aby potem nie mówić ” że Polak mądry ale po szkodzie”.

 

Autor – Małgorzata Trzaskoma

Zapraszam do przeczytania całego artykułu w –  ” Magiczne Klucze Losu”- „Czwarty Wymiar”

Artykuł oddany do  Redakcji i druku w połowie sierpnia 2015r.

Jako ciekawostka –  artykuł pisałam  14.08.2015r. na łóżku szpitalnym, podczas szczegółowych badań lekarskich, gdzie przeszłam  dokładny” przegląd techniczny” 🙂 Bezczynność mnie męczy, więc przynajmniej efektywnie wykorzystałam czas.

Badania wyszły pozytywnie, ale podczas pobytu w szpitalu warszawskim od nocy 13.08.2015 do 17.08.2015 przeszłam bardzo dokładne badania lekarskie, których bym pewnie sama nigdy nie zrobiła. Dowiedziałam się przy okazji o ” swojej konstrukcji” czegoś, o czym nie miałam pojęcia. A co może w jakiś sposób  dodatkowo tłumaczyć moje ezoteryczne zdolności i możliwości. Do szpitala trafiłam trochę na własne życzenie, podczas rozmowy w czerwcu z Córką, powiedziałam że przydałoby się trafić do szpitala, po to, aby przejść rutynowe szybkie badania. No i stało się. 13 sierpnia były bardzo duże upały i mimo ze ja je bardzo dobrze znoszę, nagle wieczorem się źle poczułam. Rodzina zaniepokojona nagłą moją niedyzpozycją,  co jest dla mnie nietypowe, na siłę zawiozła mnie do szpitala. Tam usłyszałam że dzisiaj jest dzień udarowy i zostaje na obserwacji.  Przeżyłam szok, jak to ja, w szpitalu? I od razu myśli i pytanie do samej siebie, czy popełniłam jakiś błąd, niedostateczne bhp w mojej pracy ezoterycznej? Byłam bardzo zaskoczona tą sytuacją, przy tym już drugiego dnia dobrze się czując. Nie rozumiałam wtedy, dlaczego tak się stało. Podczas tych paru dni w szpitalu; przeczytałam 2 książki, napisałam powyższy artykuł do gazety, przygotowałam 2 następne artykuły które wyszły w październiku i listopadzie 2015r. , zaprojektowałam logo do tego bloga i jego zarysy techniczne, zrobiłam projekt wizytówek, obejrzałam parę filmów na komputerze, przeczytałam wiele materiałów w internecie na co nie miałam czasu wcześniej, zaczęłam przygotowywać materiał do książki ” Głosy”- moje channelingi. Zadziwiająco dobra kondycja jak na  rzekomą chorą? Po wyjściu ze szpitala zadowolona byłam z badań i wykonanej w tym czasie pracy, ale wciąż nie rozumiałam dlaczego tak się stało. Zwłaszcza że w sierpniu, wrześniu br. bardzo dużo pracowałam, śpiąc po 4 godziny. Pisałam artykuły do  tego bloga, pierwszy wpis zrobiłam 27 sierpnia 2015r., a potem to juz poleciało, byłam jak w transie, pisałam jeden za drugim, normalnie pracując i prowadząc normalne jak dotychczas życie. Czyli pracowałam na 3 etatach.

Mój kolega  powiedział;

… Zapytaj ich ‚ Głosy” dlaczego tak się stało?- sama na to nie wpadłam.

Zapytałam i usłyszałam;

-….Przeszłaś  ” doładowanie energetyczne” stąd te chwilowe złe samopoczucie. Takie doładowanie przechodzić będą też inni. Dzięki temu będziesz mogła im powiedzieć, co wtedy się czuje i uprzedzić przed wydarzeniem. Przez to uspokoisz wielu ludzi…

Co czynię i dlatego opisuje tę sytuację, aby uczulić na zmiany energetyczne które już idą, a będą przechodzić bardziej intensywnie w niedługim czasie. Trzeba teraz szczególnie dbać o siebie, swoje zdrowie i swoją kondycję, aby sprostać wyzwaniu. Powodzenia 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *