Rezonans Schumanna- Puls Ziemi- może wpływać na pracę ludzkiego mózgu.

Zmiany częstotliwości rezonansu Schumanna mogą wpływać na pracę ludzkiego mózgu.

” W roku 1952 Otto Schumann zauważył, że jonosfera i powierzchnia Ziemi tworzą układ dwóch przewodzących sfer. Zmieniające się pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne a zmieniające się pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Naukowcy zauważyli podobieństwo częstotliwości fal wytwarzanych w wyniku rezonansu Schumanna do spektrum uzyskiwanego w badaniu fal ludzkiego mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). Człowiek jest bardzo wrażliwy na odbiór fal radiowych o niskich częstotliwościach.

Naturalne wibracje mózgu:

1. Delta – od O do 3Hz
2. Theta – 3 – 7,5 Hz
3. Alpha – 7,5 – 13 Hz
4. Beta – 13 – 30 HZ
5. Gamma – 30 – 40 Hz

Już w 1986 roku, naukowcy zaobserwowali wzrost częstotliwości drgań otaczającego nas świata. Od tego czasu częstotliwość ta wciąż wzrasta od trochę ponad 7 Hz poprzez stany pośrednie aż do 40 Hz uważanych za limit. Naukowcy twierdzą, że aby przetrwać w tym zmieniającym się środowisku ludzie muszą się nauczyć jak dostosować swój mózg do pracy przy wyższych częstotliwościach.

Większość nowonarodzonych dzieci pojawia sie na tym świecie ze zdolnością dostosowania. To tak zwane dzieci nowej cywilizacji Indygo i Kryształowe.  Rytm mózgu funkcjonuje u nich  przy wyższych częstotliwościach.

Rosnąca częstotliwość rezonansu Schumanna oznacza stały wpływ wywierany na ludzki mózg. Obecnie wynosi ona podobno już 14-15 Hz. W związku z tym, większość ludzi miewa zawroty głowy, ponieważ mózg jest zmuszony do pracy z coraz większą prędkością.  Wraz z dalszym wzrostem częstotliwości, mózg osiągnie 30 Hz lub więcej i dojdzie do rytmu, który jest odpowiedzialny za inspirację i kreatywność. Częstotliwość drgań 50 Hz to mózg zen, poziom oświecenia dostępny obecnie  dla buddystów, joginów. Zwiększenie „częstotliwości Ziemi” powoduje, że nasz mózg wychodzi z trybu hibernacji i pracuje bardziej wydajnie. Wzrost pulsu Ziemi prowadzi również do przyspieszenia procesów zachodzących w niej samej, co może powodować globalne klęski żywiołowe.”

Jeszcze kilka lat temu Ziemia była na poziomie wibracji 7,8 Hz, ale ponad tydzień temu, częstotliwość Schumanna osiągnęła   16,5 Hz.  Ziemia podlega gwałtownej zmianie – następuje przyspieszenie.

Monitoring rezonansu

http://www.glcoherence.org/monitoring-system/live-data.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *