Badania naukowe dowiodły, że wystarczy zmienić sposób myślenia, aby pobudzić w sobie mechanizm samouzdrawiania.

Naukowiec  dr. Bruce Lipton dokonał niezwykłego odkrycia, twierdzi;  że  wystarczy zmienić percepcję, wiarę, sposób myślenia,  by zmianie uległa informacja jaką odbierają  poszczególne tkanki i pojedyncze komórki organizmu. Zrozumienie tego mechanizmu rzuca nowe światło na tak zwane „cudowne uzdrowienia”, a  także na lepsze zrozumienie przyczyny  chorób cywilizacyjnych.

Stawia także odważną tezę, że w każdym z nas drzemie ogromny potencjał samoleczenia. To nie geny determinują naszą biologię lecz świadomość człowieka. Przez to także środowisko w którym przebywa, poglądy które wyznaje i to co ma wpływ na jego rozwój.

Prowadząc swoje badania Bruce Lipton zauważył, że każda komórka w ciele, jest indywidualnym organizmem posiadającym pewien rodzaj inteligencji. Po wyjęciu pojedynczej komórki z ciała i umieszczeniu jej na „szalce Petriego” zaczyna ona prowadzić własne życie. Wzrasta, radzi sobie ze środowiskiem, rozmnaża się i wraz z innymi komórkami tworzy społeczność.

Komórki znajdujące się w jednej społeczności  – ciele- podporządkowują się nadrzędnej inteligencji, która koordynuje ich funkcjonowanie w grupie.

Ludzkie ciało, to tak zwana szalka Petriego,  które  tworzy harmonijną, współpracującą społeczność składającą się z około 50 trylionów komórek, gdzie żadna z nich nie może robić, co jej się podoba, gdyż to zakłóciło by spójność grupy i doprowadziło do jej rozpadu i śmierci organizmu.

Prowadząc badania dr. Lipton doszedł do wniosku, że nasza percepcja środowiska bezpośrednio kontroluje działalność genów za pomocą procesu zwanego kontrolą epigenetyczną. W ten sposób do biologii i badań medycznych, została włączona rola umysłu i ducha jako nadrzędnej przyczyny sterującej synchronizacją pracy całego organizmu.

Z tego odkrycia naukowego wynika, że wystarczy zmienić percepcję, by zmianie uległa informacja jaką odbierają  poszczególne tkanki i pojedyncze komórki organizmu,   w każdym z nas drzemie ogromny potencjał samoleczenia, to nie geny determinują naszą biologię lecz świadomość oraz środowisko.

Gdy umysł spostrzega, że środowisko jest bezpieczne i wspierające, komórki zajęte są wzrostem i utrzymaniem ciała w dobrej formie. Jednak w sytuacjach stresujących komórki zaprzestają normalnych funkcji i przyjmują postawę defensywną, „ochronną”. Zasoby energii ciała, które powinny być przeznaczone na wzrost, są kierowane do systemów odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony w sytuacji stresu wynikającego z zagrożenia.  Przedłużający się lub chroniczny stres staje się przyczyną zaburzeń, zwyrodnień, a w konsekwencji powstania stanu chorobowego, nowotworów, chorób serca, choroby wrzodowej i innych schorzeń.

Aby żyć w zdrowiu i dobrym samopoczuciu wystarczy nauczyć się władania własnymi emocjami.

Niestety, w naszej podświadomości jeszcze w okresie dzieciństwa zakorzeniły się szkodliwe i ograniczające programy behawioralne, będące fałszywymi przekonaniami, a które niepostrzeżenie prowadzą nas do samozagłady. Dzieje się tak, gdyż jak podkreślają neurolodzy, podświadomość jest miliony razy potężniejszym procesorem informacji niż świadomość. Gdy świadomy umysł wytwarza niespełna 5% kognitywnej aktywności dziennej, to z podświadomości wywodzi się aż 95 do 99% zachowań!

Pozytywne myślenie przynosi efekty, jeśli podświadomość wspiera świadome zamiary.

Proces nie jest łatwy lecz możliwy- zmień stare kody i zastąp je nowymi.

Aby tego dokonać;

powinniśmy stać się bardziej świadomi; siebie, otoczenia,rzeczywistości w której żyjemy. Można użyć różnych technik wspomagających na przykład system bioterapii samouzdrawiania metoda Reiki,  które ułatwiają zerwanie z fałszywymi przekonaniami, które nabyliśmy w dzieciństwie, a przez to z „ofiar” własnych przekonań stać się możemy władcami swego losu i życia.  Wybór należy do każdego z nas.

Kursy Reiki – metody samouzdrawiania

tel ; 515 094 363

 

Źródło;

Biologia Przekonań – Bruce Lipton

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *