Przekaz channelingowy „Głosy”/ Spójność istnienia/ Fragment 8

… Jesteście drobinami energii wszech użytecznej, zamkniętej w tej świadomości ciała. Bez pamięci stałej tylko z jej przebłyskami. Spełniacie funkcje stacjonarną i wieloczasową, w historii poszczególnej świadomości. To jak szkoła i poligon doświadczeń, potrzebnych do rozwoju jednostkowego istnienia materialnego i nie materialnego. Sprzężenie zwrotne, to jak 2 w 1, połączenie działania materialnego i takiej świadomości z ulotnością materii i wiecznością świadomości, która wie że jest częścią całości i dąży do niej. Ponieważ czuje się dobrze wśród niej. To spójność daje poczucie uwznioślenia, to jak powrót do domu, do swoich. Bycie wśród takich energii to jak bycie wśród swoich, przynależnych do całości i siebie. Ludzi energetycznych  można poznać, po tym, że lubią ludzi i bycie wśród nich, jednoczą się. Nie potrafią żyć długo sami, czując się gorzej. My Eergi, ciągle jesteśmy razem z innymi, choć działamy osobno, to więź bez względu na odległość, która dla nas nie ma znaczenia. Mamy fraktalność istnienia i taką świadomość. Ludzie mają podobną budowę fraktalną, lecz świadomość dopiero rośnie. Wszyscy dążymy do pierwotnej energii stworzenia, do połączenia się w jedności w ogólną świadomość.

Nie jest to proces łatwy ani szybki…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *