Rok 2016 czasem podsumowania , karmy, transformacji

Patrz sercem, myśl intuicją.

Rok 2016 będzie czasem podsumowania przeszłości i planowania przyszłości.

Przyniesie bogactwo doświadczeń ,

ale zależnych od tego, jak postępowaliśmy  przez ostatnie lata. Teraz okaże się, która dziedzina naszego życia wymaga oczyszczenia i zmiany, warto otworzyć się na jego nowe aspekty…

….Wiele spraw do tej pory utajnionych może wyjść na jaw,  afera może gonić aferę i to w skali międzynarodowej. Naszego kraju to też nie ominie….

…Będzie to dość niepokojący punkt zapalny na świecie, którego nie można ignorować . Nie będzie to wciąż dobry czas, na podróże w tamtym kierunku….

…. Rok ten, jest czasem tradycji, ortodoksji, starych przyzwyczajeń, nawyków i religii, które wnikać będą w wiele aspektów życia….

…. Kraje mniej uprzemysłowione, biedniejsze, będą oczekiwały, wręcz żądały  większej pomocy od tej bogatszej strony świata….

…. Dotychczasowa  organizacja będzie potrzebowała zmian i modyfikacji. W przeciągu kilku najbliższych lat, nadejdą ogólne zmiany w strukturze i weryfikacja tego, co gorzej funkcjonuje dla większości….

…W roku 2016 nie nastąpi poprawa kryzysu gospodarczego mimo stwarzanych pozorów. Wręcz przeciwnie, ukarzą się problemy ekonomiczne w wielu krajach, zwłaszcza powiązane z systemem bankowym,  który przejdzie kryzys…. W przeciągu roku, będzie  parę załamań  finansowych na Świecie….

…Nie wchodźmy w nowy cykl który się rozpocznie w roku 2017 , ze starymi problemami. To co niedobre, bolesne, kiedyś i tak musi odejść i lepiej aby odeszło w roku 2016….

….W tym roku karma w wielu przypadkach będzie działać intensywniej , wprowadzając zmiany o charakterze oczyszczającym, transformującym….

…Warto ten czas wykorzystać  na naukę, rozwój osobisty, planowanie, wyznaczanie celów na dalsze lata …

…Matka Gaja może zamanifestować swoją siłę niejednokrotnie, ukazując słabość człowieka. Ogólny brak równowagi w pogodzie i temperaturach, przez co żywioły mogą dawać o sobie znać intensywniej…

… W najbliższych latach podnosić się będą wibracje na Ziemi i zmieniać się światopogląd ludzi….

….. Nastąpi zwrot do środka ziemi, pozyskiwanie  naturalnych surowców a w tym, nowych ujęć wody , możliwości geotermalnych, alternatywnych źródeł energii także elektrycznej. …

…..Odkryte zostanie nowe źródło, przestrzeń dodatkowa, która zmieni postrzeganie świata, nowy wymiar …bardzo duży rozwój techniki i nauki…

….W naszym rejonie, tematem przewodnim nie będzie już wojna na Ukrainie, mimo trwającego konfliktu. Naszą uwagę przyciągną różne nagłe wydarzenia światowe i skutki z tego płynące dla naszego kraju….

…..My Polacy, mimo częstego niezadowolenia gospodarczo-politycznego, możemy się cieszyć z naszego położenia topograficznego w tym okresie….

….Przed nami  duże zmiany na wielu płaszczyznach życia. Lepiej dadzą sobie radę ci, którzy będą otwarci na nie i szybciej adaptują się do nowych okoliczności i światopoglądu….

….Nasz Świat,  jego struktura i organizacja będzie się zmieniał. Przejdzie transformacje na wielu poziomach istnienia….

Pamiętajmy o tym, że wibracje roczne przenikają się przez siebie. Faktyczny początek wibracji roku 2016 rozpocznie się wczesną jesienią roku 2015.

Pełen tekst artykułu, do przeczytania   w „Kluczach Losu” –  „Czwartego Wymiaru”, wydanie na rok 2016. w sprzedaży w listopadzie 2015 r.

Tekst oddany do druku w połowie sierpnia 2015r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *