Przekaz channelingowy „Głosy”/Miłość – fragment 6

Jaki jest cel życia człowieka?

Różny, w zależności od jednostki. Ogólnym dążeniem energii jest uczucie błogostanu, czyli mówiąc po ludzku miłości i przyjemności. Ale tej miłości ogólnej do wszystkich i wszystkiego, ale też do tej jednostki. Typ uwzniośla i określa jestestwo. To dar od stworzenia, który dopiero zaczyna być rozumiany. Ale zawsze był rozumiany przez poszczególne jednostki, które dzięki zrozumieniu stały się wybitne. Miłość, czyli poczucie uwznioślenia, błogości, poczucia jedności , polaczenia z kosmosem , sprawia że energia i poziom człowieka wzrasta i rozwija się bardziej dynamicznie, właściwie cały czas. Coraz więcej rozumiejąc i dając z siebie innym. Taka jest idea, dawać coś z siebie dobrowolnie i z radością innym. To powoduje rozkwit , zwiększenie się pola elektromagnetycznego i dynamikę jednostki w odniesieniu do całości istnień. Czyste intencje , czystość w sercu powoduje uduchowienie, czyli wzrost poziomu energii świadomości pojedynczej jednostki. To człowiekowi daje zdrowie, długość życia, poczucie szczęścia, realizacji, poczucie jedności ze stworzeniem….

 

Fragment przekazu channelingowego ” Głosy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *