Piąta Wymiarowa Perspektywa Życia / Channeling ” Głosy „

Jedną z przyszłych zdolności ludzkości, będzie umiejętność życia w  świecie wielowymiarowym ; trzecim wymiarze  jako przestrzeni,  czwartym  wymiarze jako odczuciu czasu,  jednocześnie  przebywając w piątym wymiarze, gdzie przestrzeń i czas nie są doświadczane jako ograniczenia, tylko nowe możliwości dla rozwoju człowieka.

Ta podwójna rzeczywistość zaoferuje ludzkości  dużo większych twórczych możliwości i zdolności, oraz innej percepcji odbioru rzeczywistości.  Może to powodować  dziwne odczucia, tak jakbyśmy mieli jeszcze jeden dodatkowy „program” do odbioru percepcji naszej rzeczywistości. Może to być trochę porównywalne do przeniesienia się w inną rzeczywistość bajkową, filmową,  lub do życia w obcym dla nas kraju i rzeczywistości.

Przejście do piątego wymiaru i wyższych,  wymaga  pewnego rodzaju finezji, jakim jest kontynuowanie swojego codziennego życia, dostrajając się jednocześnie do tej rozszerzonej rzeczywistości.  Taki proces powoli już się rozpoczyna, a niektórzy już go zaczynają chwilami odczuwać.

Przejście z trzecio i czwarto wymiarowej rzeczywistości w wymiar piąty i wyżej , może być utrudnione z powodów ogólno –  społecznych czy wpływów kulturowych.  Wymiarowa ewolucja to rozwój umiejętności bycia świadomym, oraz jednoczesnego operowania w wielowymiarowości. Przejście do tego stanu percepcji, może być  długie i zawiłe, ponieważ wymaga także normalnego życia w konkretnej wymiarowej rzeczywistości,  z jego bezpośrednim doświadczaniem.

Na przykład obecne cielesne życie jest – z punktu widzenia ewolucji wymiarowej – okazją do opanowania wymiarów trzeciego i czwartego. Ale jest także okazją doświadczania wyższych wymiarów, mimo jednoczesnego przebywania w tej wcielonej egzystencji.

Życie w taki sposób, może gwałtownie przyspieszyć ewolucję wymiarową,  a ten przekaz jest  wielopoziomową informacją dla tych , którzy wkroczyli już na tą inną  drogę bycia.

Dotychczasowe życie  całej cywilizacji osadzone jest na fundamentach iluzji. Iluzja ta to przekonanie, że świat jest trwały oraz, że przestrzeń i czas oparte są na realiach niepodlegających wpływom  świadomości.

Kiedy codzienne życie  wymusza uczestnictwo w życiu trzecio i czwarto wymiarowym, skupia się  swoją uwagę na postrzeganiu przestrzeni i czasu. W człowieku jest wewnętrzne przekonanie, że stanowią one jedyną rzeczywistość, że właśnie tak skonstruowany jest  cały Świat a nawet Wszechświat.

Systemy filozoficzne, religijne, polityczne występujące na określonych obszarach, przekazują taki obraz świata , jednocześnie ich  funkcjonowanie zależy   od utrzymywania tej iluzji. Ale  ten obraz i przekonanie z biegiem czasu  zweryfikuje  się, co spowoduje, że  coraz więcej ludzi uwolni się od życia ukierunkowanego tylko  na niskie wibracje wymiarowej rzeczywistości.

Czynniki  które wpływają na  przejście w rzeczywistość wyższych wymiarów;

Przejście do wyższych wymiarów jest utrudnione z powodu  radykalnej różnicy w percepcji odbioru widzianej rzeczywistości i przetwarzanych bodźców zewnętrznych, pomiędzy istotami odczuwającymi grawitację i tymi, których te oddziaływania nie dotyczą. Pomiędzy trzecio i czwarto wymiarową rzeczywistością, a  światem pięcio – wymiarowym stoi ściana różnic percepcyjnych. To właśnie  przez to nie można odczuwać i przechodzić z łatwością do innych wymiarów. Można to porównać do pracy komputera, jeśli nie będzie miał wgranych odpowiednich programów operacyjnych, nie będzie w odpowiedni sposób pracował i na przykład nie będzie odbierał najnowszych bardziej zaawansowanych technicznie programów , gier, nowinek technologicznych.

Aby zacząć odbierać , odczuwać i przetwarzać możliwości życia w świecie wielowymiarowym, należy otworzyć się na nowe „programy operacyjne ” dla naszego mózgu, ciała i wyższej jaźni, które to umożliwią. Odbiór świata wielowymiarowego  i życie w nim, jest możliwe dla wielu ludzi,  którzy mają otwarty umysł na wszystko co nowe, nieznane, rozszerzoną świadomość istnienia i nie boją się zmian. 

Niektóre osoby doświadczając rzeczywistości pięcio – wymiarowej mogą mieć poczucie” utraty zmysłów”. Dzieje się tak z powodu czasowego zawieszenia odbioru przestrzeni i czasu. Percepcja staje się wtedy bardziej płynna i wkraczając w wielowymiarowość,  staje się niejako poza swoim własnym życiem. Można to odczuwać jako odłączenie od rzeczywistości i potrzeb tylko  ziemskiej egzystencji, co może być odbierane, jako ogromna ulga lub też, jako wielkie napięcie w zależności od własnego stanu psycho- fizycznego.

Kiedy  świadomość przenosi się do piątego wymiaru, zmienia się także poczucie   osobistej tożsamości . Osoba nie może zidentyfikować się w oparciu o swoją ziemską egzystencję jak to miała w zwyczaju robić do tej pory. To wyzwanie, z tak zwanego normalnego ziemskiego punktu widzenia, jest jednym z najtrudniejszych do opanowania, kiedy po raz pierwszy osoba wchodzi do piątego wymiaru. Przejście z piątego do wyższych wymiarów  jest już dużo łatwiejsze,  z uwagi na to, że niezwiązane jest z zanikiem przestrzeni i czasu jako ograniczeniami.

Przejście do piątego wymiaru wymaga  pewnego rodzaju finezji, dużej elastyczności,  jeśli chce się  kontynuować swoje tak zwane normalne życie, korzystając  jednocześnie z rozszerzonej piątej wymiarowej rzeczywistości.

W opanowaniu tej umiejętności pomogą ćwiczenia na rozszerzenie świadomości i osiąganie wolności w rzeczywistości transcendentnej,  nieskrępowanej ograniczeniami postrzegania przestrzeni i czasu. Można do tego  wykorzystać   między innymi medytację  dźwiękową,  w celu badania swobody świadomości, powstającej przy wznoszeniu swojej osobowości na wyższe  pułapy – wymiary. Kiedy pracuje się  z medytacją dźwiękową, przygotowuje się mózg- umysł do wchodzenia w Piątą Perspektywę. Przestrzenna natura dźwiękowych wzorców wywołuje odpowiedź w mózgu-umyśle-ciele, która otwiera drzwi do innej percepcji i  stanu  świadomości. Im więcej takich  ćwiczeń ,  tym bardziej ta umiejętność zostaje wzmocniona. Można  rozwijać  się w stopniu, który umożliwia osiąganie Piątej Perspektywy , w życiu trzecio i czwarto wymiarowym pośród codziennych zajęć i to jest głównym celem.

Kiedy rozpocznie się  eksperymentowanie z tym progiem świadomości, trzeba umieć opanować   pokusę ucieczki -przejścia i pozostania  już w innym wymiarze, bez powrotu w naszą rzeczywistość. Można to porównać do ćwiczeń związanych z wyjściem z ciała – OBE , tam także osoba jest narażona na chęć  pozostania już w innej eterycznej formie istnienia.

Wielowymiarowość daje nowe możliwości życia, wzbogacenia go, rozwoju osobistego i na tym trzeba się skupić , a nie na  uciekaniu od rzeczywistości ziemskiej  wcielonego życia.

Rzeczywistość wyższych wymiarów, nieograniczone uwarunkowaniami przestrzeni i czasu, w połączeniu z rzeczywistością  biologicznej egzystencji, tworzą sprzyjające okoliczności do ewolucji wymiarowej.

Piąta Wymiarowa  Perspektywa  Życia – sprawia że człowiek nie jest  ograniczony  ani przestrzenią, ani czasem, umożliwia  łagodniejsze wejście do piątego wymiaru,  a stamtąd także do wyższych wymiarów.

Jest  to  forma bezpośredniego odczucia, a nie tylko myśl lub  idea, jest to wewnętrzne doświadczenie wygenerowane przez aktywację zdolności prawej półkuli mózgowej do zarządzania przestrzenią.

Kiedy wkracza się  do rozszerzonego odczuwania przestrzenności  wymiarowej , poprzez bezpośrednie indywidualne doświadczenie, pojawia się przeskok w świadomości i wszelkich zjawisk  otaczających. To poczucie wolności, wzniesienie się ponad doświadczanie przestrzeni i czasu, może umożliwić działanie w realiach wcielonej egzystencji, w bardziej kreatywny i bogatszy sposób.

Kiedy wkraczacie w Piątą Perspektywę Życia będącą wzniesieniem się poza przestrzeń i czas, wszystko co dotyczy  życia materialnego, oglądu świata z trzeciej i czwartej perspektywy, wydaje się być tylko mirażem i dlatego może się  wydawać, że taka codzienność życia jest już  niepotrzebna.

Pozostanie w Piątej Perspektywie bez korzystania z realiów swojego wcielonego życia, spowoduje efekt zawieszenia, a  z punktu widzenia   ewolucji wymiarowej nie będzie to rozwojem.

Dla większości ludzi, Piąta Perspektywa jest najlepiej wykorzystywana jako przeskok do głębszych wglądów- widzenia innej formy  rzeczywistości , nowej percepcji i rozwoju  kreatywności osobistej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *