Fizycy twierdzą, że światy równoległe istnieją i wchodzą w interakcję z naszym światem

Otaczający nas świat na poziomie kwantowym,  wykracza często poza logiczne zrozumienie i ciąg przyczynowo-skutkowy. Mają tam miejsce zjawiska, które w znanym nam świecie w skali makro nie powinny po prostu mieć miejsca, a zdaniem profesora Howarda Wisemana i dr Michaela Halla z Grifiith’s Centre for Quantum Dynamics i dr Drika-Andre Deckerta z Uniwersytetu Kalifornijskiego – wszystkie je da się wyjaśnić gdy założymy istnienie ogromnej liczby oddziałujących ze sobą wzajemnie równoległych wszechświatów.

Fizycy postanowili  podejść na nowo do podstawowych zagadnień mechaniki kwantowej , doszli  do zaskakujących wniosków, że nie tylko równoległe wszechświaty istnieją, lecz oddziałują ze sobą wzajemnie – co idealnie wyjaśniałoby praktycznie wszystkie przedziwne zjawiska kwantowe.

Według nowej teorii nazwanej Many Interacting Worlds, otaczający nas wszechświat jest  jednym z wielu  Wszechświatów. Niektóre są bardzo podobne do naszego, a inne drastycznie od niego się różnią, wszystkie jednak są jak najbardziej realne. Z oddziaływań pomiędzy podobnymi do siebie ,czyli bliskimi wszechświatami równoległymi , rodzą się trudne do wyjaśnienia zjawiska kwantowe.

Sam pomysł wielu, istniejących równolegle wszechświatów  istnieje od 1957 roku, jednak według dotychczasowych teorii każdy wszechświat rozwidla się na różne z każdym momentem gdy dokonywana jest obserwacja, a zatem istnieje ich tyle ile było możliwości rozwinięcia się wypadków.

Teoria kwantowa wyjaśnia jak działa wszechświat w skali mikroskopowej i uważa się, że można ją zastosować w każdej dziedzinie. Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskami, które naruszają prawo przyczyny i skutku.

Naukowcy z Uniwersytetu w Griffith i Uniwersytetu Kalifornijskiego twierdzą,” że ‘nasz Wszechświat’ jest tylko jednym z wielu innych światów. Niektóre z nich są bardzo podobne do naszego, inne zaś są kompletnie od niego różne. Co więcej wszystkie te światy są równie prawdziwe, istnieją nieprzerwanie i posiadają konkretne, dokładnie sprecyzowane cechy”. Wszystkie zjawiska kwantowe mają miejsce dzięki zjawisku odpychania pomiędzy pobliskimi, podobnymi do siebie światami, które to zjawisko sprawia, że stają się one coraz mniej do siebie podobne.

Nowa teoria zakłada nawet możliwość doświadczalnego sprawdzenia istnienia równoległych światów, a ponadto może ona nam przynieść także wymierne korzyści – lepsze zrozumienie działania zjawisk kwantowych da nam lepsze zrozumienie nie tylko fizyki, chemii .

Od chemii przez fizykę kwantową na science fiction kończąc, teoria ta z pewnością otwiera nowe, ekscytujące horyzonty.

Źródło: Griffith Univeristy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *